In stock

गुरुचरित्र

Gurucharitra

70

SKU: 978-81-7486-761-2 Category:
Share
Gurucharitra

१गुरुनाथ सामंतांच्या कवितेत आत्मनिवेदन आहे, आत्मक्लेशही आहेत, पण आत्मनाश मात्र नाही. त्यांच्या कवितेतली व्यक्ती प्रसंगी आपल्या नाकर्तेपणावर चिडून आक्रस्ताळेपणा करते, भोवतालच्या कळपातल्या माद्यांवर आणि हिजड्यांवर उपहासाने थुंकते; पण स्वत:तल्या कुरूपतेलाही धैर्याने ती सामोरी जाते. स्वत:तले मनोगंड तसेच कामगंडही ती बेदरकारपणे उघड्यावर मांडते. त्यांच्या समग्र कवितेतच हे स्वत:ला प्रामाणिकपणे सामोरे जाणे आहे. प्रवृत्तीने पाहता गुरुनाथ सामंतांची कविता मर्ढेकरांपासून मराठी कवितेत सुरू झालेल्या नवतेची परंपरा जोपासणारी आहे. पण असे असूनही अभिव्यक्तीत ती सर्वस्वी त्यांची स्वत:ची, त्यांच्या अनुभूतीतूनच निर्माण झालेली आणि परंपरेत नवी भर घालण्याइतकी समर्थ आहे.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “गुरुचरित्र”

Your email address will not be published. Required fields are marked *